Πελάτης Albatros hotel
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015
Υπεύθυνος Bioclean Corfu
Σύντομη Περιγραφή Επιτόπιος βιοκαθαρισμός χαλιών και μοκετών στο Albatros Hotel Κέρκυρας.
  • Καθαρισμός Χαλιών
  • Καθαρισμός Μοκετών
  • Πλήρως Οικολογικός Καθαρισμός
  • Στο Χώρο του Πελάτη