Πελάτης Arcadion Hotel
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015
Υπεύθυνος Bioclean Corfu
Σύντομη Περιγραφή Επιτόπιος βιοκαθαρισμός στρωμάτων στο Arcadion Hotel Κέρκυρας
  • Στρώματα Κρεβατιών
  • Πλήρως οικολογικός Καθαρισμός
  • Στο Χώρο του Πελάτη